Upravljanje s človeškimi viri


Si predstavljate vse podatke zaposlenih in pregled kadrovskih aktivnosti na enem mestu?

Kadrovska funkcija v podjetju predstavlja stičišče številnih kompleksnih in s papirjem oziroma dokumenti povezanih procesov. Samo pomislite na to, koliko različnih map in dokumentov s podatki o zaposlenih je potrebno hraniti in koliko različnih zahtevkov (o dopustu, bolniški odsotnosti, nadomestilih, izobraževanjih itd.) se nahaja v kadrovski službi. Izziv predstavlja tudi skladnost z zakonodajo, saj predpisi delodajalcu nalagajo posebne pogoje pri hranjenju in upravljanju kadrovske dokumentacije.

Delo zaposlenih v kadrovski službi je smotrno poenostaviti in pohitriti, prihranjen čas pa vložiti v kakovostnejši razvoj zaposlenih in tako še nadgraditi poslovanje podjetja. Z implementacijo HC Centrove rešitve upravljanja s človeškimi viri bodo vse kadrovske aktivnosti in informacije od vas oddaljene le nekaj klikov.

Prednosti digitalizacije kadrovskih postopkov:

 • Zmanjšanje stroškov delovanja - prihranite z optimizacijo in digitalizacijo potekov dela.
 • Izboljšanje odzivnega časa - z avtomatizacijo postopkov pomagate osebju kadrovskega oddelka delati hitreje in bolje.
 • Izboljšanje preglednosti - kadrovska služba ima vsak hip pregled nad vsemi kadrovskimi zahtevki in procesi.
 • Doseganje skladnosti z zakonodajo, predpisi, GDPR skladnost...

Pri urejanju kadrovskih zadev vam nudimo:

 • Avtomatizacija in digitalizacija procesov upravljanja s človeškimi viri.
 • Avtomatsko obveščanje o ključnih aktivnostih po e-pošti (varstvo pri delu, zdravniški pregledi, izobraževanje, certificiranja,...).
 • Vsi dokumenti so dostopni na enem mestu.
 • Možnost varnega in evidenčnega vpogleda zaposlenih v lastno kadrovsko evidenco.
 • Delo kjerkoli in kadarkoli.
 • Skladnost z zakonodajo in večja varnost dokumentov.
 • Nadzor dostopa in sledljivost dokumentov.
 • Visoka učinkovitost dela kadrovskega osebja.
Therefore Canon Silver Partner