Hramba in skupna raba podatkov v oblaku


Danes delo v poslovnem okolju ni omejeno le na eno samo napravo, tako kot tudi veliko del ni omejenih na eno samo osebo. Zaposleni imajo večkrat potrebo po tem, da svoje podatke, dokumente, slike ali prezentacije delijo z drugimi in jih obdelujejo na različnih napravah. Zato je rešitev, ki ima za skupni imenovalec lasten oblak, lahko zelo koristna ter predvsem varna.

Potrebujete sistem za sinhronizacijo in izmenjavo podatkov?

OwnCloud je zmogljiv zasebni oblak. Zaposleni ga lahko porabljajo na namizju računalnika ali preko pametnega mobilnega telefona. Spletni vmesnik omogoča ogled skupne rabe in urejanje datotek, dokumentov, slik, ipd. skupaj z drugimi uporabniki/sodelavci.

Hramba in skupna raba podatkov v oblaku

Izpostavljamo nekaj lastnosti in prednosti:

  • Stroškovna učinkovitost - strošek vzpostavitve storitev je enkraten.
  • Varnost podatkov - natančno veste, kje so vaši podatki, podprta pa je tudi možnost šifriranja.                                                                                                                       
  • Nadzor - pravice, upravljanje in aplikacije izbere naročnik.
  • Prilagodljivost - popolno prilagajanje glede na potrebe naročnika.          
  • Hitrost sinhronizacije - hitrejši prenos podatkov v oblak, ker se le-ta izvaja znotraj podjetja.
  • Obsežna integracija - uporabite lahko tudi obstoječe domenske uporabnike in skupne mape.
  • Neomejena velikost - z naročnikom se ob vzpostavitvi storitve dogovori velikost shrambe podatkov, a jo lahko naročnik kadarkoli poveča glede na svoje potrebe.
  • Upravljanje - neomejeno število uporabnikov, popoln nadzor nad uporabniki in njihovimi pravicami, ki jih določi naročnik.
  • Varnostna kopija - večina javnih oblačnih rešitev ne jamči obnove podatkov v primeru okvare/izgube. Naša rešitev zagotavlja, da se celotna vsebina varnostno kopira vsaj enkrat dnevno.