Strežniške rešitve


Večino IT-bremen v poslovnih okoljih nosijo strežniki. Na njih namreč teče sodobna poslovna programska oprema, se vršijo komunikacije in obdelujejo podatki. A tudi strežniki se med seboj močno razlikujejo in to ne le glede namembnosti.

Strežniki so temeljni kamen IT-okolja

Strežniški sistemi predstavljajo jedro informacijskega okolja slehernega podjetja. Vsaka organizacija glede na lastne potrebe uporablja različne namenske strežnike, npr. podatkovne strežnike, e-poštne strežnike, terminalske strežnike, transakcijske strežnike,s katerimi doseže optimalno delovanje poslovnega okolja.

Izbira ustrezne opreme in orodij za določene naloge zahteva izkušnje, saj zgolj tehnični podatki o strežnikih vsekakor ne povedo celotne zgodbe. Pri izbiri in implementaciji strežniške rešitve velja vsekakor upoštevati tudi podporo in vzdrževanje, pa tudi povezljivost, možnost nadgradenj in druge lastnosti. Med slednjimi je poraba energije vse pomembnejši dejavnik, saj večina strežnikov deluje v režimu 24/7/365 - torej (skoraj) neprekinjeno. In prav zagotavljanje neprekinjenega poslovanja je velik izziv za današnja poslovna okolja - izziv, kateremu smo v podjetju HC Center vsekakor kos.

Zagotavljamo zgledno urejeno strežniško okolje

Podjetje HC Center smo izkušen sistemski integrator, takšen pa je tudi naš pristop k postavitvam strežniških okolij - rešitve so zgledno urejene in brezhibno delujoče. Za slednje poskrbimo že s skrbnim načrtovanjem, izbiro najprimernejše strojne in programske opreme ter prilagojenimi strežniški rešitvami, ki so pisane na kožo potrebam strank.

 

            HPE Superdome Flex 280   HPE ProLiant ML350 Gen10

Celovit pristop in kakovostna izvedba

Pri namestitvi strežniških rešitev ničesar ne prepustimo naključju, saj se zavedamo, za kako vitalen del IT-okolja gre. Ob namestitvi strežniških sistemov zato vzpostavimo centralizirano vstopno točko za nadzor in upravljanje sistema ter hkrati končnim odjemalcem omogočimo IT-vire, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Strankam pomagamo pripraviti temeljit in robusten načrt neprekinjenega poslovanja, ki vključuje tudi podatkovni center ali rezervno lokacijo, na kateri je možna varna in natančna obnova podatkov in rešitev ob morebitni nesreči ali katastrofi. Naše rešitve strankam zagotavljajo miren spanec, saj vedo, da tudi v primeru morebitne katastrofe (poplava, požar, potres, hekerski napad ..) ne bodo ostale praznih rok.

Specializirali smo se tudi za selitve/migracije in nadgradnje obstoječih sistemov na novejše različice ali druge sisteme oziroma okolja. Ob vsakem projektu migracije se najprej seznanimo z željami naročnika, nato opravimo temeljit pregled obstoječega stanja ter določimo najboljše poti in postopke migracije. V številnih poslovnih okoljih smo poskrbeli za temeljito konsolidacijo strežnikov ter optimizacijo osebnih računalnikov in periferne opreme.

Zakaj izbrati HC Center?

Preprosto zato, ker obvladamo svoje delo. Med prednostmi urejenih strežniških okolij naj izpostavimo:

  • Varnost- kakovostno urejeno strežniško okolje je tudi varno pred zlorabami in izgubo podatkov ter podjetju zagotavlja nemoteno poslovanje in skladnost s standardi.
  • Prilagodljivost - ustrezna implementacija strežniškega okolja podjetju zagotavlja večjo agilnost poslovanja.
  • Stroškovna učinkovitost - strankam zagotavljamo najboljše razmerje med naložbo in izkoristkom strežniške opreme.
  • Zmogljivost - strankam zagotovimo čim več IT-virov in zmogljivosti za odštet denar.
  • Nižji stroški upravljanja - kakovostno upravljanje in nadzor IT-okolja prinaša nižje stroške upravljanja, ki vsekakor odtehtajo naložbo v rešitve za upravljanje. Poleg tega je smotrno imeti strežniško okolje vedno pod nadzorom.
  • Boljša organizacija - urejeno strežniško okolje podjetju poenostavi integracijo z obstoječimi rešitvami pa tudi z rešitvami in sistemi partnerjev ter strank.
  • Pripravljenost na prihodnost - strežniška okolja načrtujemo z mislijo na prihodnost, zato vsebujejo možnosti širitve in/ali nadgradnje.

Močne partnerske vezi

Že več kot desetletje sodelujemo z vodilnimi proizvajalci strežniških rešitev, s katerimi smo vzpostavili tesne partnerske vezi. To nam omogoča, da ne le do potankosti poznamo vse prednosti in morebitne pomanjkljivosti strežniške opreme, temveč tudi zagotavlja, da lahko poskrbimo za njeno najbolj optimalno in brezšivno integracijo v poslovna okolja.

Naš partner pri zagotavljanju kakovostne strežniške opreme je Hewlett Packard Enterprise:

Hewlett Packard Enterprise (HPE)