Projektne storitve


Kako zagotoviti optimalno delovanje celotnega IT sistema v vašem podjetju? Kako poskrbeti za njegovo varnost in boljši nadzor nad različnimi računalniki, strežniki in ostalo opremo ter vsemi dostopi in gesli, ki jih potrebujejo vaši zaposlen? Bi radi poskrbeli za boljše upravljanje z IT viri v vašem podjetju? Ali pa potrebujete nasvet, kako se lotiti urejanja in boljše organizacije tega področja?

Naše projektne storitve vam lahko učinkovito pomagajo pri upravljanju z IT viri. Nudimo vam namreč celovito izvedbo najzahtevnejših projektov, ki vključuje pripravo arhitekture, projektno vodenje, upravljanje z IT viri in izvedbo vseh vrst IT izzivov.

Kaj lahko storimo za vas?

Poskrbimo za uspešno vodenje različnih IT projektov in učinkovito upravljanje z IT viri v vašem podjetju. Pri IT projektih dajemo poudarek na sinergijo upravljanja projektov (projektni management) in upravljanja informacijskih sistemov (management informacijskih sistemov). Poznavanje obojega je bistvenega pomena za uspešen zaključek projekta.

V številnih primerih tradicionalni projektni management namreč ni zadosten trenutni gospodarski situaciji in projektnim okoljem. Zaradi nenehnih nepredvidljivih sprememb, potrebe po hitrem odločanju in neprestanem prilagajanju se je pojavila potreba po novih pristopih do managementa projektov, ki mora bi odzivno in proaktivno ter vključevati tudi upravljanje z IT viri.

Vodenje projektov je namreč zahtevna veščina ali obrt, ki zahteva veliko znanja, izkušenosti in poznavanja delovanja tima. Napačno je zelo razširjeno mnenje, da je dovolj, če gre nekdo na nekajdnevni tečaj vodenja projektov, kjer se nauči pripravljati gantograme, nato pa lahko že kar postane projektni vodja. To nikakor ne drži.

Dober projektni vodja mora biti del tima ter skrbeti tako za projektni management kot za upravljanje z IT viri. Najboljši projektni timi so namreč tisti, ki delujejo kot nehierarhične strukture, ki sicer imajo svojega vodjo, vendar je ta velikokrat izbran na demokratičen način ali pa se v času trajanja projekta na tem mestu menjujejo različni ljudje. V nobenem primeru vodja projektnega tima ne sme biti avtoritarna oseba, pač pa nekdo z avtoriteto, ki zna primerno izbrati člane tima, saj je še kako pomembno, kako bodo njihove individualne značajske lastnosti združljive z ostalimi.